Hotline 24/7 Hotline: 094391.53.53   Đặt hoa qua điện thoại
Hướng dẫn thanh toán
Tư vấn chọn hoa tươi
* Bạn có thể gọi nhanh cho chúng tôi theo số 094391.53.53 để đặt hoa theo thiết kế riêng

Danh mục sản phẩm

Hoa ngày lễ 8/3

HL 63 1.000.000 đ
HL 62 1.000.000 đ
HL39 500.000 đ
HL32 1.000.000 đ
HL31 1.000.000 đ
HL29 750.000 đ
HL28 750.000 đ

Hoa bó

Ngày có em 600.000 đ
HL 80 700.000 đ
HL 69 700.000 đ
HL 68 600.000 đ
HL 67 750.000 đ
HL 66 550.000 đ
HL 63 1.000.000 đ

Khuyến mãi

HL 87 600.000 đ
Sale
Hoa Chúc Mừng GT03 1.500.000 đ
Sale
Up