Cây Kim Ngân 320.000 đ
Cây Thanh Lam 1 350.000 đ
Cây Thanh Lam 280.000 đ
Cây Tổ Phụng 280.000 đ
Cây Linh Sam 3 380.000 đ
Cây Linh Sam 2 400.000 đ
DƯƠNG XỈ 2 350.000 đ
Dương Xỉ 1 350.000 đ
Cây Phú Quý 400.000 đ
Cây Linh Sam 580.000 đ
Cây Hồng Phụng 1.800.000 đ
Cây Lan Ý 0.000 đ
Vạn Niên Thanh 550.000 đ
CAU NHẬT 950.000 đ
Bàng Singapore 650.000 đ
CÂY LƯỠI HỔ 580.000 đ
Up